• 111
  • lang
  • lang

Tài liệu hướng dẫn an toàn cho trẻ em và phụ nữ tại các khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19

Tài liệu hướng dẫn "Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong cơ sở cách ly" (Tiếng Việt)

Điều quan trọng nhất bạn phải làm lúc này là làm theo những yêu cầu hoặc hướng dẫn của bác sĩ, nhân viên y tế và quy định của nơi cách ly bạn đang ở để an toàn cho bạn và cho cả cộng đồng.

 

Tài liệu hướng dẫn "Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong cơ sở cách ly" (Tiếng Anh)

 

Tài liệu hướng dẫn an toàn cho trẻ em và phụ nữ tại các khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 (Tiếng Việt)

Tại Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng đã công bố dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (ngày 20 tháng 2 năm 2020). Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương đang quyết liệt ngăn chặn và làm chậm tốc độ lây nhiễm dịch bệnh này.

 

Tài liệu hướng dẫn an toàn cho trẻ em và phụ nữ tại các khu cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 (Tiếng Anh)

 

Link tải các tài liệu trên: https://drive.google.com/drive/folders/1VKTtabX2sPfn9zvtcycdOFbaQUA2ksXi?usp=sharing

Xem và tải các video hướng dẫn về phòng chống dịch Covid-19 cho trẻ em:

https://www.youtube.com/watch?v=6SooMa8e1MQ

https://www.youtube.com/watch?v=UYteGNTOdvs

https://www.youtube.com/watch?v=Y11sx4qCEkI

https://www.youtube.com/watch?v=Y11sx4qCEkI

https://www.youtube.com/watch?v=bWjOJn77rIs

https://www.youtube.com/watch?v=RHWrEeqU4dY

https://www.youtube.com/watch?v=Q7BG39M40_Y

https://www.youtube.com/watch?v=Zl9a8RHmg-s

https://www.youtube.com/watch?v=IufoNPjw91U

https://www.youtube.com/watch?v=EHla7iV4PVM

https://www.youtube.com/watch?v=ilkPr1Cpdpg

https://www.youtube.com/watch?v=AXW_9gaZLes