• 111
  • lang
  • lang

Tìm hiểu thân thế và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân kỉ niệm 130 năm ngày sinh của Người.

     Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cống hiến trọn đời mình cho sự  nghiệp của Đảng ta, dân tộc ta, Nhân dân ta và vì hòa bình, tiến bộ xã hội trên toàn thế giới. Người đã trải qua một cuộc đời oanh liệt đầy gian khổ hi sinh, vô cùng cao thượng và phong phú, vô cùng trong sáng và đẹp đẽ. Cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh mãi là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ người Việt Nam học tập và noi theo. Tên tuổi và sự nghiệp của Người sẽ còn mãi với non sông đất nước, sống mãi trong lòng mỗi chúng ta.

     Nhân kỉ niệm 130 năm ngày sinh của Người, chúng ta hãy cùng thành kính tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công ơn của Người, và cùng ôn lại về thân thế và sự nghiệp của Bác. 

     Tuy Bác đã đi xa nhưng Bác đã để lại một tấm gương sáng, chuẩn mực về đạo đức cho toàn Đảng, toàn dân học tập và noi theo. "Đố ai đếm được lá rừng, đố ai đếm được mấy từng trời cao; Đố ai đếm được các vì sao; Đố ai đếm được công lao Bác Hồ", Chỉ biết rằng: 

"Bác đã để tình thương cho chúng con

Một đời thanh bạch chẳng vàng son

Mong manh áo vải hồn muôn trượng

Hơn tượng đồng phơi những lối mòn" 

(Tố Hữu)

----

Ảnh: Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.