• 111
  • lang
  • lang

Các biện pháp ứng phó với đại dịch có thể đáp ứng nhu cầu đặc biệt của người di cư

19/01/2021

Khủng hoảng COVID-19 suốt một năm qua là cuộc khủng hoảng y tế nghiêm trọng. Đại dịch đã gây ra nhiều tác động tiêu cực chưa từng có đến việc dịch chuyển của con người, ngay cả việc quản lý biên giới và nhóm người di cư. Trong quá khứ, việc phải đối phó với dịch Ebola đã mang đến kinh nghiệm và hiểu biết nhất định về cách thức kiểm soát khủng hoảng.