• 111
  • lang
  • lang

Một số lý do khiến người lao động di cư trở nên dễ bị tổn thương (Phần 1)

06/09/2021

Lao động di cư là một trong những nhóm người yếu thế có nguy cơ dễ bị tổn thương, đặc biệt là khi các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, đại dịch xảy ra. Nhiều yếu tố có thể gây tổn thương cho người lao động di cư, khiến họ bất lực khi tìm kiếm sự trợ giúp và để tiếng nói được lắng nghe.

An sinh xã hội cho lao động di cư - người lao động yếu thế

06/09/2021

Lao động di cư Việt Nam đóng góp một phần không nhỏ vào đời sống, nền kinh tế và sự phát triển của đất nước thông qua kiều hối và các kỹ năng. COVID-19 không được coi là lý do để chúng ta lơ là trong cam kết bảo vệ quyền của người lao động di cư bất kể tình trạng pháp lý của họ là gì.

Những dự báo thay đổi trong hành lang di cư đến khu vực châu Âu và các nước thuộc Tổ chức hợp tác phát triển (OECD)

06/09/2021

Đại dịch COVID-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu kinh khủng nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2. Đại dịch này tạo ra những chấn động tiêu cực và sâu sắc trong xã hội, kinh tế cũng như chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới. Và di cư cũng không ngoại lệ.