• 111
  • lang
  • lang

Những dự báo thay đổi trong hành lang di cư đến khu vực châu Âu và các nước thuộc Tổ chức hợp tác phát triển (OECD)

06/09/2021

Đại dịch COVID-19 đã gây ra cuộc khủng hoảng toàn cầu kinh khủng nhất kể từ Chiến tranh thế giới thứ 2. Đại dịch này tạo ra những chấn động tiêu cực và sâu sắc trong xã hội, kinh tế cũng như chính trị của nhiều quốc gia trên thế giới. Và di cư cũng không ngoại lệ.

Hiểu thêm về nhóm người di cư lao động

26/08/2021

Trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, lao động di cư là một xu thế tất yếu. Những khó khăn hoặc cơ hội kinh tế, sinh kế được coi là động lực trực tiếp dẫn đến tình trạng di cư của lực lượng lao động.

Hạn chế hậu quả của đi làm chui bằng cách tăng hiểu biết về di cư an toàn.

23/08/2021

Câu chuyện đi làm chui, đi di cư lao động không chính thống, để tuột mất quyền được bảo vệ bởi chính quyền xảy ra với không ít người lao động. Ngoài việc khả năng cao bị mất tiền lương, người lao động có thể phải sống và làm việc trong môi trường không an toàn, bị đối xử tồi tệ, bị giam giữ.