• 111
  • lang
  • lang

Hiểu thêm về nhóm người di cư lao động

26/08/2021

Trong điều kiện kinh tế thị trường và hội nhập kinh tế quốc tế, lao động di cư là một xu thế tất yếu. Những khó khăn hoặc cơ hội kinh tế, sinh kế được coi là động lực trực tiếp dẫn đến tình trạng di cư của lực lượng lao động.

Hạn chế hậu quả của đi làm chui bằng cách tăng hiểu biết về di cư an toàn.

23/08/2021

Câu chuyện đi làm chui, đi di cư lao động không chính thống, để tuột mất quyền được bảo vệ bởi chính quyền xảy ra với không ít người lao động. Ngoài việc khả năng cao bị mất tiền lương, người lao động có thể phải sống và làm việc trong môi trường không an toàn, bị đối xử tồi tệ, bị giam giữ.

Chọn lọc thông tin cẩn trọng là cách để lao động di cư có hành trình di cư an toàn (Phần 1)

18/08/2021

Di cư an toàn là một lựa chọn khôn ngoan và luôn được khuyến khích để có thể bảo đảm sự an toàn cho người lao động. Để có được trải nghiệm an toàn trong khi di cư, sẽ có rất nhiều yếu tố mang tính quyết định. Nhưng quan trọng nhất và cơ bản nhất chính là thông tin mà người lao động tiếp cận.

Lao động phi chính thức: tầm ngắm của những chiêu trò dụ dỗ lao động di cư không an toàn (Phần 2)

18/08/2021

Tác động của cuộc khủng hoảng việc làm đến một số nhóm lao động cũng không đồng đều và sẽ làm gia tăng bất bình đẳng. Các biện pháp phong tỏa và kiểm soát dịch Covid-19 có nguy cơ làm tăng mức nghèo tương đối của người lao động làm việc trong khu vực kinh tế phi chính thức trên toàn thế giới.