• 111
  • lang
  • lang

Mời tham gia khảo sát: Trải nghiệm người dùng ứng dụng Tổng đài 111.

11/06/2022

Ứng dụng Tổng đài 111 là kênh tiếp nhận thông tin, bằng chứng, thông báo tố giác nguy cơ, hành vi xâm hại trẻ em thuộc Tổng đài quốc gia Bảo vệ trẻ em. Ứng dụng cũng cung cấp những thông tin hữu ích liên quan đến An toàn Trẻ em như: thư viện tài liệu điện tử, danh bạ các số điện thoại hỗ trợ khẩn cấp, danh sách địa chỉ các trang Web của các đơn vị cung cấp các dịch vụ hỗ trợ Trẻ em.

Tài liệu truyền thông bảo vệ trẻ em của Tổng đài 111.

22/04/2022

Năm 2021, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 507.861 cuộc gọi đến, tiếp nhận 1.651 lượt thông báo qua ứng dụng app và zalo của tổng đài. Tổng đài đã tư vấn 35.385 ca (tăng 5.878 ca so với năm 2020); hỗ trợ, can thiệp 1.257 ca (gồm 1.033 ca tiếp nhận qua điện thoại, 194 ca thông tin từ báo chí, mạng xã hội; 09 ca qua đường công văn; 21 ca người dân gửi đơn thư tới).

Một số ca điển hình kết nối, can thiệp trong năm 2021 của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo về trẻ em 111.

29/03/2022

Năm 2021, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 507.861 cuộc gọi đến, tiếp nhận 1.651 lượt thông báo qua ứng dụng app và zalo của tổng đài. Tổng đài đã tư vấn 35.385 ca (tăng 5.878 ca so với năm 2020); hỗ trợ, can thiệp 1.257 ca (gồm 1.033 ca tiếp nhận qua điện thoại, 194 ca thông tin từ báo chí, mạng xã hội; 09 ca qua đường công văn; 21 ca người dân gửi đơn thư tới).

Tổng đài 111 - Nơi sẻ chia, bảo vệ trẻ em

25/01/2022

"Alo, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em xin nghe!", một buổi đến với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Tổng đài 111), tôi nghe không biết bao nhiêu lần những câu chào đầu tiên ấy, mềm mỏng và kiên nhẫn bởi thường các cuộc gọi kêu cứu là khi có trẻ bị xâm hại, bị bạo hành...

Hướng dẫn cách đọc bài viết trên Zalo Tổng đài 111

30/09/2021

Là một tính năng quan trọng của Zalo Official Account, tính năng "Đọc bài viết" đem đến cho người theo dõi tài khoản Zalo Tổng đài 111 các nội dung tập trung vào hai chủ đề chính là Bảo vệ trẻ em (BVTE) và Phòng chống mua bán người (PCMBN).