• 111
  • lang
  • lang

Tiếp cận nhiều hình thức và ứng dụng, trẻ em sẽ được bảo vệ tốt hơn

04/01/2024

Việc đa dạng hóa các kênh thông tin tiếp nhận và xử lý các vụ việc liên quan đến trẻ em thời gian gần đây đã giúp người dân có thể dễ dàng thông tin, thông báo cho các cơ quan quản lý Nhà nước bằng nhiều hình thức và ứng dụng khác nhau. Đây là khẳng định của bà Nguyễn Thuận Hải, Trưởng Tổng đài 111 về công tác bảo vệ trẻ em trong bối cảnh hiện nay.

Tài liệu tập huấn Hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trong thảm họa và tình huống khẩn cấp (Tài liệu dành cho các cán bộ cấp xã, phường tại cộng đồng)

04/01/2024

Mỗi năm có hàng triệu người chịu ảnh hưởng bởi các sự kiện khủng hoảng, bao góm những thảm họa tự nhiên đến các thảm họa do con người. Việt Nam là một trong 10 nước có thảm họa tự nhiên (thiên tai) nhiều nhất thế giới. Lo âu, căng thẳng, buồn chán.., là những phản ứng tâm lý thông thường được hình thành khi chúng ta trải qua những sự kiện thảm họa. Cùng với thời gian, các phản ứng này sẽ phai nhạt và hầu hết mọi người sẽ tự phục hồi, tùy vào hoàn cảnh sống và bối cảnh sự kiện. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, các phản ứng kéo dài hoặc trầm trọng hơn, trở thành những vấn đề tâm lý xã hội và sức khỏe tâm thần nghiêm trọng, cần được quan tâm, chăm sóc và điều trị chuyên sâu hơn