• 111
  • lang
  • lang

Tài liệu truyền thông bảo vệ trẻ em của Tổng đài 111.

22/04/2022

Năm 2021, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 507.861 cuộc gọi đến, tiếp nhận 1.651 lượt thông báo qua ứng dụng app và zalo của tổng đài. Tổng đài đã tư vấn 35.385 ca (tăng 5.878 ca so với năm 2020); hỗ trợ, can thiệp 1.257 ca (gồm 1.033 ca tiếp nhận qua điện thoại, 194 ca thông tin từ báo chí, mạng xã hội; 09 ca qua đường công văn; 21 ca người dân gửi đơn thư tới).

Một số ca điển hình kết nối, can thiệp trong năm 2021 của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo về trẻ em 111.

29/03/2022

Năm 2021, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 507.861 cuộc gọi đến, tiếp nhận 1.651 lượt thông báo qua ứng dụng app và zalo của tổng đài. Tổng đài đã tư vấn 35.385 ca (tăng 5.878 ca so với năm 2020); hỗ trợ, can thiệp 1.257 ca (gồm 1.033 ca tiếp nhận qua điện thoại, 194 ca thông tin từ báo chí, mạng xã hội; 09 ca qua đường công văn; 21 ca người dân gửi đơn thư tới).

Tổng đài 111 - Nơi sẻ chia, bảo vệ trẻ em

25/01/2022

"Alo, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em xin nghe!", một buổi đến với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Tổng đài 111), tôi nghe không biết bao nhiêu lần những câu chào đầu tiên ấy, mềm mỏng và kiên nhẫn bởi thường các cuộc gọi kêu cứu là khi có trẻ bị xâm hại, bị bạo hành...

Hướng dẫn cách đọc bài viết trên Zalo Tổng đài 111

30/09/2021

Là một tính năng quan trọng của Zalo Official Account, tính năng "Đọc bài viết" đem đến cho người theo dõi tài khoản Zalo Tổng đài 111 các nội dung tập trung vào hai chủ đề chính là Bảo vệ trẻ em (BVTE) và Phòng chống mua bán người (PCMBN).

Báo cáo Hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

01/08/2021

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 171.019 cuộc gọi đến (giảm 223.439 cuộc so với cùng kỳ năm 2020), tiếp nhận 967 lượt thông báo qua ứng dụng app và zalo, trong đó có 15.028 ca tư vấn (tăng 625 cuộc so với cùng kỳ năm trước) và 706 ca hỗ trợ, can thiệp cho trẻ em (tăng 299 ca so với cùng kỳ năm trước). Số cuộc gọi giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước là do trong tháng 5 và tháng 6 năm 2020 Tổng đài 111 thực hiện nhiệm vụ giải đáp thông tin thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 nên số cuộc gọi đến Tổng đài tăng đột biến.

Kết quả hoạt động của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 từ khi vận hành đến nay.

18/06/2021

17 năm qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã nhận được trên 4,5 triệu cuộc gọi đến, trong đó, Tổng đài đã tư vấn 410.552 ca và hỗ trợ, can thiệp cho 6.923  trường hợp trẻ em bị xâm hại, bị bạo lực, bị mua bán, trẻ bị lạc, bị bỏ rơi, trẻ cần hỗ trợ về tài chính... Trong số 410.552 ca tư vấn của Tổng đài, có 17.253 ca tư vấn về xâm hại, bạo lực, 94.319 ca tư vấn liên quan đến những khó khăn của trẻ em trong quan hệ ứng xử với các thành viên trong gia đình, với bạn bè, thầy cô giáo và cộng đồng; 42.551 ca tư vấn liên quan đến sức khỏe thể chất của trẻ em, 18.766 ca tư vấn liên quan đến tâm lý của trẻ em, 17.675 về sức khỏe sinh sản, 19.495 ca tư vấn về pháp luật…