• 111
  • lang
  • lang

Dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng trong phòng dịch Covid-19 với trẻ em.

12/09/2020

Cần quan tâm đến chế độ dinh dưỡng để bảo vệ học sinh khỏi COVID-19 vì ngoài việc làm theo các khuyến cáo của y tế về phòng dịch COVID-19 thì dinh dưỡng đóng một vai trò quan trọng. Tổ chức Y tế Thế giới khuyến cáo mạnh mẽ rằng trong thời gian có đại dịch, cần quan tâm tối đa đến chế độ dinh dưỡng của trẻ để hỗ trợ hệ miễn dịch.

Tổng kết Dự án Xây dựng phần mềm bảo vệ trẻ em.

27/08/2020

Dự án Xây dựng phần mềm bảo vệ trẻ em do ChildFund phối hợp với Cục Trẻ em - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai với sự tài trợ của Microsoft Việt Nam từ tháng 8/2018 - 8/2020  nhằm Xây dựng mạng lưới quốc gia về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng

Tháng hành động Vì trẻ em 2020: "Chung tay bảo vệ trẻ em, phòng, chống xâm hại trẻ em".

01/06/2020

Vì sao chủ đề Tháng Hành động vì trẻ em năm nay lấy từ “chung tay”, tự chủ đề này nói lên rất quan trọng. Chúng ta có rất nhiều cơ quan rất nhiều đơn vị rất nhiều tổ chức làm việc cho chăm sóc trẻ em, nhưng hình như nó đang rời rạc đâu đó trong công tác hành động, do vậy cần chung tay tất cả mọi cơ quan mọi người cộng đồng xã hội, vì các em, bắt đầu từ các em và để chăm lo cho các em. Chăm lo từ việc hoàn thiện thể chế chính sách pháp luật và tổ chức thực hiện chính sách pháp luật

Xây dựng Đề án "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2020-2025"

08/05/2020

"Cần xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” - Đây là yêu cầu của Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng tại Phiên họp thứ nhất Ban soạn thảo, Tổ Biên tập xây dựng Đề án “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2020-2025” do Bộ TT%TT tổ chức ngày 7/5, tại Hà Nội.