• 111
  • lang
  • lang

Thống nhất trong hành động và giải pháp để giảm thiểu lao động trẻ em

15/06/2024

Ngày 11/6/2024 tại Hà Nội diễn ra Hội thảo “Phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật năm 2024”. Sự kiện này cũng nhằm hưởng ứng Tháng Hành động vì trẻ em năm 2024 với chủ đề “Hành động thiết thực, ưu tiên nguồn lực cho trẻ em” và ngày Phòng, chống lao động trẻ em quốc tế năm 2024 với chủ đề “Hãy hành động vì cam kết chung: Chấm dứt lao động trẻ em!”.

Lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024

03/06/2024

Hành động quyết liệt và dành nguồn lực lớn hơn nữa cho trẻ em - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã yêu cầu như vậy tại lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2024 tại Tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 1/6, buổi lễ với sự tham gia của khoảng 600 đại biểu, trong đó hơn 300 trẻ em.