• 111
  • lang
  • lang

Nuôi dưỡng cảm xúc tích cực cho con

15/04/2024

Cảm xúc tích cực là những trạng thái tâm trạng mang tính tích cực, giúp tăng cường sự hạnh phúc, sự hài lòng và sự thăng hoa trong cuộc sống.

Làm sao để giáo dục trẻ không cần dùng đến bạo lực?

15/04/2024

Tiến sĩ Joan E. Durrant, người khởi xướng Chương trình “Kỷ luật tích cực trong thực hành làm cha mẹ hằng ngày” cho biết: Kỷ luật tích cực là không bạo lực, chú trọng vào việc giải quyết vấn đề. Tôn trọng dựa trên các nguyên tắc phát triển của trẻ.

Nhức nhối bạo lực học đường ngày càng "trẻ hóa"

15/04/2024

Thời gian gần đây độ tuổi vi phạm bạo lực học đường đang ngày càng trẻ hóa, đối tượng vi phạm có người còn ở độ tuổi rất nhỏ nhưng đã có những hành vi bạo lực nghiêm trọng, có đối tượng còn bị xử lý hình sự.