• 111
  • lang
  • lang

Lan toả thông điệp về ý thức bảo tồn biển cho trẻ em

23/01/2024

Cuộc thi vẽ tranh “Em vẽ đại dương xanh – ngôi nhà của các loài sinh vật biển” nhằm lan toả các giá trị và thông điệp quan trọng về ý thức bảo tồn biển, ươm mầm tri thức và hiểu biết tới thế hệ trẻ Việt Nam.

Nhiều nguy cơ tiềm ẩn làm gia tăng xâm hại trẻ em

28/12/2023

Cục trưởng Cục Trẻ em Đặng Hoa Nam nhận định: Vẫn còn nhiều nguy cơ tiềm ẩn làm gia tăng xâm hại trẻ em, nhất là bạo lực trong gia đình, bạo lực với trẻ em nhỏ tuổi, xâm hại trên môi trường mạng.