• 111
  • lang
  • lang

Nỗ lực của tổng đài 111 trong cuộc chiến bảo vệ trẻ em và phòng chống mua bán người

28/07/2020

Từ 2017, việc tiếp nhận thông tin của đường dây nóng từ số điện thoại 18001567 về bảo vệ trẻ em và phòng chống mua bán người đều chuyển sang số điện thoại 111 thống nhất trên cả nước, hoạt động miễn phí 24 giờ/7 ngày, với đầy đủ chức năng về bảo vệ trẻ em, tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người, với độ ngũ nhân viên tư vấn tại các tổng đài ở 3 miền.