• 111
  • lang
  • lang

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Phần 3): Trẻ em sống tại những nơi có thiên tai cần có những kỹ năng sống nào?

12/10/2020

Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam có nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao năng lực phòng, tránh thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể hơn, trong trường, lớp, Bộ Giáo dục đã kết hợp với các tổ chức quốc tế để mang Bộ tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu đến các em và thầy cô.

Ngày Quốc tế Trẻ em gái 2020

12/10/2020

Ngày Quốc tế trẻ em gái (11/10) được thống nhất trên toàn cầu bởi Đại hội đồng Liên hợp quốc năm 2011 dựa trên sáng kiến chung của Tổ chức Plan Canada, Chính phủ Canada, Liên minh châu  u (EU) và các tổ chức khác.

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Phần 2): Sự thay đổi đáng sợ mà thiên tai có thể gây ra với các em và gia đình

09/10/2020

Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam có nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao năng lực phòng, tránh thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể hơn, trong trường, lớp, Bộ Giáo dục đã kết hợp với các tổ chức quốc tế để mang Bộ tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu đến các em và thầy cô.

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Phần 1): Những thảm hoạ, rủi ro tự nhiên mà trẻ cần biết

09/10/2020

Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam có nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao năng lực phòng, tránh thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể hơn, trong trường, lớp, Bộ Giáo dục đã kết hợp với các tổ chức quốc tế để mang Bộ tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu đến các em và thầy cô.

Khảo sát ý kiến trẻ em cho Dự thảo Chương trình Bảo vệ trẻ em 2021-2025

07/10/2020

Nhằm thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em đối với các chính sách liên quan đến trẻ em và bảo đảm đưa ra những chính sách về bảo vệ trẻ em thiết thực, phù hợp, Cục trẻ em phối hợp với các tổ chức quốc tế tiến hành khảo sát ý kiến của trẻ em về dự thảo Chương trình Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2021 - 2025