• 111
  • lang
  • lang

Download tài liệu

Ảnh Tên tài liệu Mô tả Download
Tờ gấp lao động trẻ em cho hộ kinh doanh Tờ gấp lao động trẻ em cho hộ kinh doanh Những hộ kinh doanh sử dụng người lao động dưới 18 tuổi, hãy biết và tuân thủ đúng.. Download
Cẩm nang cho trẻ em về bóc lột tình dục qua môi trường mạng Cẩm nang cho trẻ em về bóc lột tình dục qua môi trường mạng Tài liệu thuộc dự án: " Dự án “Phòng chống các hình thức lao động trẻ em trong môi.. Download
Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 6 năm 2024 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 6 năm 2024 Tháng 6 năm 2024, Tổng đài tiếp nhận 24621 cuộc gọi (tăng 1171 cuộc gọi so với tháng.. Download
Báo cáo số liệu 20 năm Tổng đài 111 Báo cáo số liệu 20 năm Tổng đài 111 Sau 20 năm hoạt động, Tổng đài 111 đã tiếp nhận 5.762.302 cuộc gọi đến, trong đó, đã.. Download
Cẩm nang cho trẻ em về Lao động trẻ em Cẩm nang cho trẻ em về Lao động trẻ em Cẩm nang cung cấp thông tin ngắn gọn, đơn giản cho trẻ em về kiến thức và lan tỏa.. Download
Công điện về  việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và việc quản lí trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè Công điện về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và việc quản lí trẻ em, học sinh trong dịp nghỉ hè Download
Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 5 năm 2024 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 5 năm 2024 Tháng 5/2024 Tổng đài tiếp nhận 23450 cuộc gọi (tăng 1588 cuộc so với tháng 4/2024) Download
Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 4 năm 2024 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 4 năm 2024 Download
Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 3 năm 2024 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 3 năm 2024 Download
Tài liệu hướng dẫn mô hình các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện Tài liệu hướng dẫn mô hình các chương trình, hoạt động do trẻ em khởi xướng và thực hiện “Trẻ em có quyền được tiếp cận thông tin đầy đủ, kịp thời, phù hợp; có quyền tìm kiếm,.. Download
Tài liệu hướng dẫn lấy ý kiến của trẻ em Tài liệu hướng dẫn lấy ý kiến của trẻ em Tài liệu này gợi mở, hướng dẫn việc lập kế hoạch và thực hiện lấy ý kiến của trẻ em Download
Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 2 năm 2024 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 2 năm 2024 Tổng đài tiếp nhận 18.855 cuộc gọi, 128 lượt thông báo qua ứng dụng Zalo và app Download
Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 1 năm 2024 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 1 năm 2024 Tổng đài tiếp nhận 12.935 cuộc gọi, tư vấn 2166 cuộc, hỗ trợ, can thiệp 106 ca cho trẻ em Download
Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 12 năm 2023 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 12 năm 2023 Tháng 12 năm 2023, Tổng đài 111 tiếp nhận 43.713 cuộc gọi đến (tăng 21.359 cuộc gọi so.. Download
Tài liệu tập huấn Hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trong thảm họa và tình huống khẩn cấp Tài liệu tập huấn Hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trong thảm họa và tình huống khẩn cấp Tài liệu dành cho các cán bộ cấp xã, phường tại cộng đồng Download
Tài liệu tập huấn Hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trong thảm họa và tình huống khẩn cấp Tài liệu tập huấn Hỗ trợ sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội trong thảm họa và tình huống khẩn cấp Tài liệu dành cho Nhân viên công tác xã hội làm việc với trẻ Download
Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 11 năm 2023 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 11 năm 2023 Tháng 11/2023, Tổng đài tiếp nhận 22354 cuộc gọi đến (tăng 3306 cuộc so với tháng.. Download
Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 10 năm 2023 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 10 năm 2023 Tháng 10/2023, Tổng đài tiếp nhận 19048 cuộc gọi đến (giảm 357 cuộc so với tháng 9/2023) Download
Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 9 năm 2023 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 9 năm 2023 Tháng 9/2023, Tổng đài tiếp nhận 19405 cuộc gọi đến (giảm 418 cuộc so với tháng 8/2023) Download
Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 8 năm 2023 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 8 năm 2023 Tháng 8/2023, Tổng đài tiếp nhận 19823 cuộc gọi đến (giảm 510 cuộc so với tháng 7/2023) Download
	Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 7 năm 2023 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 7 năm 2023 Tháng 7/2023, Tổng đài tiếp nhận 20.333 cuộc gọi đến (tăng 3468 cuộc so với tháng.. Download
Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 6 năm 2023 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 6 năm 2023 Tháng 6 năm 2023, Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 tiếp nhận 16.865 cuộc gọi (tăng.. Download
Tờ rơi: Quyền và bổn phận của trẻ em (giành cho học sinh THCS) Tờ rơi: Quyền và bổn phận của trẻ em (giành cho học sinh THCS) Quyền và bổn phận của trẻ em (giành cho học sinh THCS) Download
Tờ rơi: Quyền và bổn phận của trẻ em (giành cho học sinh Tiểu học) Tờ rơi: Quyền và bổn phận của trẻ em (giành cho học sinh Tiểu học) Quyền và bổn phận của trẻ em (giành cho học sinh Tiểu học) Download
Làm gì khi em bị mạo danh trên mạng xã hội? (tài liệu dành cho trẻ em) Làm gì khi em bị mạo danh trên mạng xã hội? (tài liệu dành cho trẻ em) Làm gì khi em bị mạo danh trên mạng xã hội? (tài liệu dành cho trẻ em) Download
Làm gì khi em bị dụ dỗ trên mạng xã hội? (Tài liệu dành cho trẻ em) Làm gì khi em bị dụ dỗ trên mạng xã hội? (Tài liệu dành cho trẻ em) Làm gì khi em bị dụ dỗ trên mạng xã hội? (Tài liệu dành cho trẻ em) Download
Làm gì khi con bị dụ dỗ trên mạng xã hội? (Tài liệu dành cho cha mẹ) Làm gì khi con bị dụ dỗ trên mạng xã hội? (Tài liệu dành cho cha mẹ) Làm gì khi con bị dụ dỗ trên mạng xã hội? (Tài liệu dành cho cha mẹ) Download
	Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 5 năm 2023 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 5 năm 2023 Tháng 5 năm 2023, Tổng đài tiếp nhận 13.049 cuộc gọi đến (giảm 328 cuộc so với tháng.. Download
Báo cáo hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em trong tình trạng khẩn cấp của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Năm 2022 và Quý I năm 2023) Báo cáo hoạt động hỗ trợ khẩn cấp cho trẻ em trong tình trạng khẩn cấp của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 (Năm 2022 và Quý I năm 2023) Bên cạnh việc tiếp nhận thông tin, tư vấn và hỗ trợ cho trẻ em qua điện thoại, năm.. Download
Báo cáo số liệu 19 năm hoạt động của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 Báo cáo số liệu 19 năm hoạt động của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 Sau 19 năm hoạt động, Tổng đài 111 đã tiếp nhận 5.398.105 cuộc gọi đến, trong đó, đã.. Download
Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 4 năm 2023 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 4 năm 2023 Tháng 4 năm 2023, Tổng đài 111 đã tiếp nhận 13.377 cuộc gọi đến, 127 lượt thông báo.. Download
BỘ CÔNG CỤ PHÁT HIỆN SỚM RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM BỘ CÔNG CỤ PHÁT HIỆN SỚM RỐI LOẠN PHỔ TỰ KỶ Ở TRẺ EM QĐ 2254 của Bộ Y tế về việc ban hành bộ công cụ phát hiện sớm rối loạn phổ tự kỉ ở trẻ em Download
Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 3  năm 2023 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 3 năm 2023 Tháng 3 năm 2023, Tổng dài tiếp nhận 10.950 cuộc gọi, 101 thông báo qua ứng dụng zalo Download
Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 2  năm 2023 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 2 năm 2023 Tháng 2 năm 2023 Tổng đài tiếp nhận 11.994 cuộc gọi, 64 lượt thông báo qua ứng dụng zalo Download
Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 1 năm 2023 Báo cáo hoạt động của Tổng đài 111 tháng 1 năm 2023 Tháng 1 năm 2023, Tổng đài tiếp nhận 12.704 cuộc gọi, 96 lượt thông báo qua ứng dụng.. Download
Mục 2: Kiến thức và kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dụng trẻ em giành cho cha mẹ và các thành viên trong gia đình Mục 2: Kiến thức và kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dụng trẻ em giành cho cha mẹ và các thành viên trong gia đình Download
Mục I : Kiến thức , kỹ năng phòng , chống bạo lực trẻ em trong gia đình giành cho trẻ em Mục I : Kiến thức , kỹ năng phòng , chống bạo lực trẻ em trong gia đình giành cho trẻ em Download
Nghị định số 130/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em Nghị định số 130/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em Nghị định số 130/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong.. Download
HƯỚNG DẪN BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ KHI CÁCH LY TẠI NHÀ TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19  (DÀNH CHO CÁN BỘ CƠ SỞ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN TRONG QUÁ TRÌNH CÁCH LY Y TẾ) HƯỚNG DẪN BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ KHI CÁCH LY TẠI NHÀ TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (DÀNH CHO CÁN BỘ CƠ SỞ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN TRONG QUÁ TRÌNH CÁCH LY Y TẾ) Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng tốc độ lây nhiễm trên toàn quốc trong.. Download
Hành vi không ai hoàn hảo. Hành vi không ai hoàn hảo. Giúp trẻ điều chỉnh hành vi, và cung cấp các ý tưởng giúp cha mẹ và người chăm sóc xử.. Download
Sức khỏe không ai hoàn hảo Sức khỏe không ai hoàn hảo Cung cấp thông tin về phát triển, sức khỏe, bệnh tật và an toàn cho trẻ Download
Trí tuệ không ai hoàn hảo. Trí tuệ không ai hoàn hảo. Cung cấp thông tin để giúp trẻ phát triển trí tuệ, cảm xúc, học tập và vui chơi. Download
Tờ rơi về chăm sóc thay thế cho trẻ em. Tờ rơi về chăm sóc thay thế cho trẻ em. Trở thành cha mẹ chăm sóc thay thế cho trẻ em là một hành trình ý nghĩa và đặc biệt,.. Download
Quyết định Số 1437/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năn đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025. Quyết định Số 1437/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năn đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025. Quyết định số 1437/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em.. Download
Quyết định số 588/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025. Quyết định số 588/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025. Quyết định số 588/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các.. Download
Bảo vệ trẻ em khỏi bóc lột tình dục qua môi trường mạng (giành cho cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, giáo viên và người chăm sóc trẻ). Bảo vệ trẻ em khỏi bóc lột tình dục qua môi trường mạng (giành cho cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, giáo viên và người chăm sóc trẻ). Tài liệu Bảo vệ trẻ em khỏi bóc lột tình dục qua môi trường mạng (giành cho cán bộ làm.. Download
Công văn số 533 /UBQGVTE-VP về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em Công văn số 533 /UBQGVTE-VP về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em Công văn số 533 /UBQGVTE-VP về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương.. Download
CV 275 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch CV 275 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch Bộ LĐTB&XH: CV 275 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em.. Download
Hướng dẫn an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong khu cách li do dịch Covid-19 Hướng dẫn an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong khu cách li do dịch Covid-19 Hướng dẫn an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong khu cách li do dịch Covid-19 Download
Hướng dẫn an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong khu cách li do dịch Covid-19 (Tiếng Anh) Hướng dẫn an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong khu cách li do dịch Covid-19 (Tiếng Anh) Hướng dẫn an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong khu cách li do dịch Covid-19 (Tiếng Anh) Download
Bộ LĐTB&XH hướng dẫn công tác trẻ em 2021. Bộ LĐTB&XH hướng dẫn công tác trẻ em 2021. Download
FILE TRUYEN THONG TĐ 111 (MÀU) FILE TRUYEN THONG TĐ 111 (MÀU) Download
Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong khu cách li (trẻ em và người sắp thành niên) Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong khu cách li (trẻ em và người sắp thành niên) Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong khu cách li (trẻ em và người sắp.. Download
Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong khu cách li (trẻ em và người sắp thành niên) (Tiếng Anh) Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong khu cách li (trẻ em và người sắp thành niên) (Tiếng Anh) Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong khu cách li (trẻ em và người sắp.. Download
Cẩm nang giành cho cha mẹ thời đại công nghệ số- đồng hành cùng con sử dụng internet an toàn Cẩm nang giành cho cha mẹ thời đại công nghệ số- đồng hành cùng con sử dụng internet an toàn Cẩm nang giành cho cha mẹ thời đại công nghệ số- đồng hành cùng con sử dụng internet.. Download
FILE TRUYỀN THÔNG TĐ 111 FILE TRUYỀN THÔNG TĐ 111 Download
Người Hùng của Tớ là Cậu Người Hùng của Tớ là Cậu Một cuốn truyện thần thoại mới được phát triển bởi trẻ em và dành cho trẻ em nhằm giúp.. Download
Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em Download
Luật bảo vệ trẻ em toàn quốc Luật bảo vệ trẻ em toàn quốc Ngày 12/9, Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động - Thương.. Download
Luật Trẻ em Luật Trẻ em Download