• 111
  • lang
  • lang

Download tài liệu

Ảnh Tên tài liệu Mô tả Download
Mục 2: Kiến thức và kỹ năng phòng, chống xâm hại tình dụng trẻ em giành cho cha mẹ và các thành viên trong gia đình Download
Mục I : Kiến thức , kỹ năng phòng , chống bạo lực trẻ em trong gia đình giành cho trẻ em Download
Nghị định số 130/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em Nghị định số 130/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo trợ, trợ giúp xã hội và trẻ em Nghị định số 130/2021/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong.. Download
HƯỚNG DẪN BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ KHI CÁCH LY TẠI NHÀ TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19  (DÀNH CHO CÁN BỘ CƠ SỞ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN TRONG QUÁ TRÌNH CÁCH LY Y TẾ) HƯỚNG DẪN BẢO ĐẢM AN TOÀN CHO TRẺ EM VÀ PHỤ NỮ KHI CÁCH LY TẠI NHÀ TRONG PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 (DÀNH CHO CÁN BỘ CƠ SỞ HỖ TRỢ NGƯỜI DÂN TRONG QUÁ TRÌNH CÁCH LY Y TẾ) Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 đang gia tăng tốc độ lây nhiễm trên toàn quốc trong.. Download
Hành vi không ai hoàn hảo. Hành vi không ai hoàn hảo. Giúp trẻ điều chỉnh hành vi, và cung cấp các ý tưởng giúp cha mẹ và người chăm sóc xử.. Download
Sức khỏe không ai hoàn hảo Sức khỏe không ai hoàn hảo Cung cấp thông tin về phát triển, sức khỏe, bệnh tật và an toàn cho trẻ Download
Trí tuệ không ai hoàn hảo. Trí tuệ không ai hoàn hảo. Cung cấp thông tin để giúp trẻ phát triển trí tuệ, cảm xúc, học tập và vui chơi. Download
Tờ rơi về chăm sóc thay thế cho trẻ em. Tờ rơi về chăm sóc thay thế cho trẻ em. Trở thành cha mẹ chăm sóc thay thế cho trẻ em là một hành trình ý nghĩa và đặc biệt,.. Download
Quyết định Số 1437/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năn đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025. Quyết định Số 1437/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năn đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2018-2025. Quyết định số 1437/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em.. Download
Quyết định số 588/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025. Quyết định số 588/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2019-2025. Quyết định số 588/QĐ-TTg: Phê duyệt Đề án vận động nguồn lực xã hội hỗ trợ trẻ em các.. Download
Bảo vệ trẻ em khỏi bóc lột tình dục qua môi trường mạng (giành cho cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, giáo viên và người chăm sóc trẻ). Bảo vệ trẻ em khỏi bóc lột tình dục qua môi trường mạng (giành cho cán bộ làm công tác bảo vệ trẻ em, giáo viên và người chăm sóc trẻ). Tài liệu Bảo vệ trẻ em khỏi bóc lột tình dục qua môi trường mạng (giành cho cán bộ làm.. Download
Công văn số 533 /UBQGVTE-VP về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em Công văn số 533 /UBQGVTE-VP về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em Công văn số 533 /UBQGVTE-VP về tăng cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương.. Download
CV 275 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch CV 275 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em và bảo đảm an toàn cho trẻ em trong đại dịch Bộ LĐTB&XH: CV 275 V/v tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 cho trẻ em.. Download
Hướng dẫn an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong khu cách li do dịch Covid-19 Hướng dẫn an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong khu cách li do dịch Covid-19 Hướng dẫn an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong khu cách li do dịch Covid-19 Download
Hướng dẫn an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong khu cách li do dịch Covid-19 (Tiếng Anh) Hướng dẫn an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong khu cách li do dịch Covid-19 (Tiếng Anh) Hướng dẫn an toàn cho phụ nữ và trẻ em trong khu cách li do dịch Covid-19 (Tiếng Anh) Download
Bộ LĐTB&XH hướng dẫn công tác trẻ em 2021. Bộ LĐTB&XH hướng dẫn công tác trẻ em 2021. Download
FILE TRUYEN THONG TĐ 111 (MÀU) FILE TRUYEN THONG TĐ 111 (MÀU) Download
Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong khu cách li (trẻ em và người sắp thành niên) Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong khu cách li (trẻ em và người sắp thành niên) Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong khu cách li (trẻ em và người sắp.. Download
Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong khu cách li (trẻ em và người sắp thành niên) (Tiếng Anh) Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong khu cách li (trẻ em và người sắp thành niên) (Tiếng Anh) Những điều cần biết để tự chăm sóc bản thân trong khu cách li (trẻ em và người sắp.. Download
Cẩm nang giành cho cha mẹ thời đại công nghệ số- đồng hành cùng con sử dụng internet an toàn Cẩm nang giành cho cha mẹ thời đại công nghệ số- đồng hành cùng con sử dụng internet an toàn Cẩm nang giành cho cha mẹ thời đại công nghệ số- đồng hành cùng con sử dụng internet.. Download
FILE TRUYỀN THÔNG TĐ 111 FILE TRUYỀN THÔNG TĐ 111 Download
Người Hùng của Tớ là Cậu Người Hùng của Tớ là Cậu Một cuốn truyện thần thoại mới được phát triển bởi trẻ em và dành cho trẻ em nhằm giúp.. Download
Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em Công ước Liên Hợp Quốc về Quyền Trẻ em Download
Luật bảo vệ trẻ em toàn quốc Luật bảo vệ trẻ em toàn quốc Ngày 12/9, Ủy ban các vấn đề Xã hội của Quốc hội phối hợp với Bộ Lao động - Thương.. Download
Luật Trẻ em Luật Trẻ em Download