• 111
  • lang
  • lang

Đảm bảo an sinh xã hội góp phần xóa bỏ lao động trẻ em

21/06/2022

Ngày 20/6 tại Hà Nội, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp với Tổ chức ILO, UNICEF tại Việt Nam tổ chức "Hội thảo phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em và bảo đảm an sinh xã hội trong lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững - SDG 8.7”. Hội thảo nằm trong chuỗi sự kiện hưởng ứng Ngày quốc tế phòng, chống lao động trẻ em (12/6).

Trẻ em gửi 100 ý kiến tới lãnh đạo TP.HCM

08/06/2022

Ngày 5-6, chương trình lãnh đạo TP gặp gỡ, lắng nghe tiếng nói thiếu nhi đã được Thành ủy, Hội đồng nhân dân, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức. 150 thiếu nhi tham dự chương trình.

Các quy định về Quyền tham gia của trẻ em.

27/03/2022

Quyền tham gia là một trong 4 nhóm quyền cơ bản của trẻ em được quy định tại Luật trẻ em 2016. Quyền tham gia giúp trẻ em đóng vai trò chủ động và tích cực trong cuộc sống của mình. Thực hiện quyền tham gia của trẻ em là thực hiện quyền con người, quyền công dân mà Hiến pháp năm 2013 Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại Điều 37, thực hiện một số quyền của trẻ em theo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em năm 2004, Luật trẻ em năm 2016, Công ước của Liên hợp quốc về quyền trẻ em.