• 111
  • lang
  • lang

TAND Tối cao công bố 7 án lệ mới

07/03/2023

Mới đây, TAND Tối cao ban hành quyết định công bố thêm bảy án lệ mới đã được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao thông qua, trong có hai án lệ về quyền trẻ em.

Thuê trẻ em đi hát có vi phạm pháp luật?

16/12/2022

Thời gian qua, thị trường giải trí xuất hiện nhiều ca sĩ "nhí" nhận biểu diễn với thù lao rất cao. Các em còn nhỏ như vậy thì cơ sở thuê các em biểu diễn có vi phạm pháp luật?