• 111
  • lang
  • lang

Cha mẹ yêu thương nhau - con cái hạnh phúc.

16/09/2020

Con cái sẽ được giáo dục tốt hơn khi sống trong một gia đình có người cha yêu thương mẹ mình. Trong một gia đình, sự quan tâm của người chồng sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến tư tưởng và suy nghĩ của trẻ trong tương lai. Con trẻ giống như một tờ giấy trắng, hành vi vô ý thức giống như vết bẩn, một khi bị vấy bẩn sẽ rất khó xóa bỏ. Giáo dục bằng tình yêu mới là hình mẫu lý tưởng nhất.

Bổn phận của trẻ em với gia đình

11/09/2020

Nhằm đảm bảo những điều kiện sống, học tập, phát triển tốt nhất, bên cạnh các quyền thì trẻ em cũng có những bổn phận của mình. Theo quy định của Luật trẻ em năm 2016, Trẻ em có những bổn phận sau với gia đình: