• 111
  • lang
  • lang

Cùng tìm hiểu về quyền tham gia của trẻ em

16/12/2021

Quyền tham gia là một đặc quyền của trẻ em để chúng ta luôn nhắc mình phải lắng nghe con, để có thể hiểu và tôn trọng chúng cũng như xây dựng lòng tin cho trẻ em, cho dù nhận thức của con còn non nớt hay kể cả khi con đã có những hiểu biết nhất định.

Kỷ luật tích cực tại gia đình trong giai đoạn giãn cách (Phần 1)

06/09/2021

Sự sợ hãi, lo lắng, cảm thấy bất ổn có lẽ đang diễn ra tại nhiều gia đình khi đại dịch COVID-19 hiện đang khó kiểm soát. Việc làm cha mẹ, dù trong điều kiện bình thường, ôn hoà nhất, cũng đã là một công việc rất khó. Và áp dụng KLTC lúc này có thể giúp ích cho phụ huynh và sự phát triển của trẻ.