• 111
  • lang
  • lang

Công dân số chuẩn: Sử dụng Internet thông minh và an toàn (Phần 1)

18/06/2021

Trong thế giới công nghệ, môi trường internet, kể từ khi bắt đầu sử dụng internet, trẻ em đã trở thành một công dân số, tham gia vào một môi trường xã hội không hề “ảo” và có đầy đủ các tính chất lợi ích và rủi ro như xã hội thật của “người lớn”.