• 111
  • lang
  • lang

Gia đình toàn mỹ: chỗ dựa vững chắc cho trẻ (Phần 2)

09/05/2021

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm tích cực với những mối quan hệ đầy tình yêu thương, hướng tới cải thiện đời sống an sinh và bảo vệ trẻ em, giúp trẻ sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, dù đó là gia đình khiếm khuyết, World Vision Việt Nam đã triển khai dự án “Gia đình Toàn mỹ” từ 2016.

Cha mẹ và người chăm sóc trẻ có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục (Phần 2)

27/04/2021

Không chỉ riêng cha mẹ, gia đình mà còn cần cả nhà trường, thầy cô và bạn bè của trẻ trở thành điểm tựa vững chắc cho trẻ có thể vượt qua nỗi đâu bị xâm hại. Hãy là nơi trẻ có thể tin tưởng vô điều kiện và ủng hộ trẻ vô điều kiện trong công cuộc chiến phòng chống xâm hại tình dục.

Gia đình toàn mỹ: chỗ dựa vững chắc cho trẻ (Phần 1)

09/04/2021

Để có thể giúp mở mang nhiều góc nhìn mới, hoặc duy trì được mối quan hệ tích cực, hướng tới cải thiện đời sống an sinh và bảo vệ trẻ em, giúp trẻ sống trong môi trường an toàn, yêu thương, dù đó là gia đình khiếm khuyết, World Vision Việt Nam đã triển khai dự án “Gia đình toàn mỹ” từ năm 2016.