• 111
  • lang
  • lang

Hỗ trợ, bảo vệ trẻ em khi cách ly tại gia đình

12/05/2021

Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần phải phân loại hai nhóm trẻ để thực hiện cách ly. Nhóm trẻ dưới 5 tuổi có thể thực hiện cách ly tại nhà nghiêm ngặt do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm và có điều kiện đi kèm.

Gia đình toàn mỹ: chỗ dựa vững chắc cho trẻ (Phần 3)

09/05/2021

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm tích cực với những mối quan hệ đầy tình yêu thương, hướng tới cải thiện đời sống an sinh và bảo vệ trẻ em, giúp trẻ sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, dù đó là gia đình khiếm khuyết, World Vision Việt Nam đã triển khai dự án “Gia đình Toàn mỹ” từ 2016.

Gia đình toàn mỹ: chỗ dựa vững chắc cho trẻ (Phần 2)

09/05/2021

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm tích cực với những mối quan hệ đầy tình yêu thương, hướng tới cải thiện đời sống an sinh và bảo vệ trẻ em, giúp trẻ sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, dù đó là gia đình khiếm khuyết, World Vision Việt Nam đã triển khai dự án “Gia đình Toàn mỹ” từ 2016.

Cha mẹ và người chăm sóc trẻ có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ trẻ em khỏi xâm hại tình dục (Phần 2)

27/04/2021

Không chỉ riêng cha mẹ, gia đình mà còn cần cả nhà trường, thầy cô và bạn bè của trẻ trở thành điểm tựa vững chắc cho trẻ có thể vượt qua nỗi đâu bị xâm hại. Hãy là nơi trẻ có thể tin tưởng vô điều kiện và ủng hộ trẻ vô điều kiện trong công cuộc chiến phòng chống xâm hại tình dục.