• 111
  • lang
  • lang

Phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em: Hướng dẫn cho trẻ từ 5-7 tuổi

08/03/2021

Trẻ em ở khắp mọi nơi đều có quyền được yêu thương, tôn trọng, được học tập, vui chơi và được tạo điều kiện để các em phát triển về thể chất lẫn tinh thần. Trong quá trình thưởng thành, các em có thể gặp khó khăn, rủi ro, vấp ngã và bị tổn thương. Nhưng những tổn thương về mặt thể chất mà không phải là tình cờ thì gọi là xâm hại.

Tăng cường hiểu biết về Luật pháp, chính sách về lao động trẻ em

27/02/2021

Việt Nam đã có sự chuyển biến tích cực về tinh hình trẻ em tham gia lao động qua 2 cuộc điều tra quốc gia về lao động trẻ em trong năm 2012 và 2018. Quy mô và xu hướng trẻ em tham gia lao động đã giảm mạnh, đồng thời tình trạng đi học của trẻ tham gia đi học được cải thiện rõ rệt.