• 111
  • lang
  • lang

7 dấu hiệu cho thấy trẻ có một tình bạn tích cực (Phần 2)

26/11/2020

Việc có một tình bạn tốt rất quan trọng trong việc ngăn chặn hành vi bắt nạt. Kẻ bắt nạt thường nhắm đến những trẻ không chơi cùng ai, cô độc. Ngược lại, với những trẻ có bạn bè quan tâm, có những tình bạn nhất định thường sẽ ít bị vào tầm ngắm của kẻ bắt nạt.

7 dấu hiệu cho thấy trẻ có một tình bạn tích cực (Phần 1)

26/11/2020

Mọi người đều muốn có cảm giác thuộc về một nhóm bạn nào đó, đặc biệt là với trẻ nhỏ, và trẻ vị thành niên. Những tình bạn tích cực ngoài việc giúp con trẻ có kết nối với thế giới, còn giúp cho sức khoẻ con trẻ được ổn định và trạng thái tinh thần tốt