• 111
  • lang
  • lang

Khởi động dự án “Lớp học vui | Hope in Class – Chung tay chấm dứt bạo lực trong trường học”

22/10/2020

Hưởng ứng Sáng kiến 5 năm về “Chấm dứt bạo lực thân thể trẻ em trong gia đình và trường học” do tổ chức World Vision Việt Nam khởi xướng năm 2017, trong tháng 9/2020, World Vision Việt Nam đã phối hợp cùng Sở Ngoại vụ tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ khởi động dự án “Lớp học vui | Hope in Class – Chung tay chấm dứt bạo lực trong trường học”.

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai (Phần 3): Trẻ em sống tại những nơi có thiên tai cần có những kỹ năng sống nào?

12/10/2020

Trong những năm qua, Chính phủ Việt Nam có nhiều chủ trương, chính sách nhằm nâng cao năng lực phòng, tránh thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu. Cụ thể hơn, trong trường, lớp, Bộ Giáo dục đã kết hợp với các tổ chức quốc tế để mang Bộ tài liệu hướng dẫn dạy và học về giảm nhẹ rủi ro thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu đến các em và thầy cô.