• 111
  • lang
  • lang

Bổn phận của trẻ em với gia đình

11/09/2020

Nhằm đảm bảo những điều kiện sống, học tập, phát triển tốt nhất, bên cạnh các quyền thì trẻ em cũng có những bổn phận của mình. Theo quy định của Luật trẻ em năm 2016, Trẻ em có những bổn phận sau với gia đình: 

Quyền trẻ em bắt đầu từ khi nào?

03/09/2020

Do còn non nớt về thể chất và trí tuệ, trẻ em cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt, kể cả sự bảo vệ thích hợp về mặt pháp lý trước cũng như sau khi ra đời. Như vậy, Quyền trẻ em cần phải được tôn trọng và thực hiện ngay từ khi bà mẹ mang thai. Điều này có nghĩa là các bà mẹ phải được chăm sóc sức khỏe trước và sau khi sinh, bao gồm ăn uống đủ chất, khám thai định kì, tránh làm việc nặng nhọc.