• 111
  • lang
  • lang

Một số câu hỏi - đáp về Quyền trẻ em.

01/09/2020

Người lớn và trẻ em có giống nhau không? Quyền của trẻ em có giống quyền của người lớn không? Tôn trọng và thực hiện quyền trẻ em là trách nhiệm của mọi gia đình và của toàn xã hội. Để hiểu rõ hơn về Quyền trẻ em, chúng ta hãy cùng tìm hiểu một số nội dung về Quyền trẻ em.

Quyền trẻ em là gì? Tại sao lại phải tôn trọng quyền của trẻ em.

31/08/2020

Quyền trẻ em là tất cả những gì trẻ em cần có để được sống và lớn lên một cách lành mạnh và an toàn. Quyền trẻ em nhằm đảm bảo cho trẻ em không chỉ là người tiếp nhận thụ động lòng nhân từ của người lớn, mà các em là những thành viên Tham gia tích cựcvào quá trình phát triển của chính mình.