• 111
  • lang
  • lang

Đăng kí thường trú cho trẻ em mới sinh sẽ thực hiện như thế nào?

12/05/2024

Nội dung sửa đổi, bổ sung dự kiến tập trung vào các vấn đề như: Các loại giấy tờ công dân cần chứng minh chỗ ở hợp pháp khi đăng ký thường trú, đăng ký tạm trú, giấy tờ, tài liệu chứng minh quan hệ nhân thân; xác định rõ nơi thường trú của trẻ em mới sinh

WHO cảnh báo sự lây lan nhanh chóng của bệnh sởi

25/02/2024

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) vừa đưa ra cảnh báo về sự lây lan nhanh chóng của bệnh sởi. Theo đó, trong năm 2023 có hơn 306.000 ca mắc được ghi nhận trên toàn cầu, tăng 79% so với năm ngoái.

Lần đầu tiên tổ chức phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em"

31/08/2023

Tại phiên họp toàn thể giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ I - năm 2023, đại biểu trẻ em sẽ được đóng vai Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo các bộ, ngành để thảo luận về hai chủ đề: "Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng"; "Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em"