• 111
  • lang
  • lang

Sự tham gia của trẻ em trong gia đình

24/03/2022

Sự tham gia của trẻ em trong gia đình là một trong những tiền đề quan của kỹ năng về thực hiện quyền tham gia tạo cơ sở, tiền đề vững chắc cho trẻ phòng, chống xâm hại. 

Bạo hành trẻ em, nỗi đau của tất cả chúng ta

25/01/2022

Qua nhiều năm nghiên cứu về tội phạm, trực tiếp tham gia xét xử những vụ án liên quan đến trẻ em nhưng chưa bao giờ tôi cảm thấy đau đớn như lthời gian qua khi chứng kiến hàng loạt vụ tội phạm tấn công vào trẻ em và những vụ bạo lực trong phạm vi gia đình. Điều gì đang xảy ra đối với xã hội của chúng ta?