• 111
  • lang
  • lang

Trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

20/04/2020

NGHỊ ĐỊNH 56/2017/NĐ-CP QUY ĐỊNH CHI TIẾT MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT TRẺ EM quy định trách nhiệm bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng của cơ quan quản lí Nhà nước, cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ, tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trên môi trường mạng như sau:

Các quyền của trẻ em (Quy định tại Luật trẻ em 2016)

20/04/2020

Trẻ em là hạnh phúc của gia đình, là tương lai của đất nước, mọi trẻ em đều phải được bình đẳng, được hưởng các quyền cơ bản của trẻ em, được học tập, vui chơi và phát triển toàn diện. Luật Trẻ em 2016 (có hiệu lực từ 1/6/2017) quy định cụ thể Trẻ em có những quyền sau:                                                                                                                                                                        

Phát động chiến dịch nhằm bảo về quyền trẻ em

08/05/2020

Tất cả trẻ em, ở mọi độ tuổi trên toàn thế giới, đang bị ảnh hưởng, đặc biệt từ các tác động kinh tế xã hội, trong một số trường hợp, từ các biện pháp giảm nhẹ đang được triển khai thực hiện để chấm dứt lây lan dịch bệnh. Bởi vậy, một chiến dịch nhằm bảo vệ quyền trẻ em do Greta Thunberg, nhà hoạt động khí hậu cùng với tổ chức phi chính phủ Human Act của Đan Mạch vừa phát động.

Các nhóm trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.

20/04/2020

Bên cạnh những trẻ em được bảo vệ, chăm sóc và giáo dục tốt hiện nay còn một số bộ phận các trẻ em còn bị nhiều thiệt thòi bởi nhiều lí do khác nhau. Những nhóm trẻ em đó được gọi chung là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt. Pháp luật Việt Nam quy định cụ thể nhóm trẻ em đó bao gồm những trường hợp nào?