• 111
  • lang
  • lang

Bổn phận của trẻ em với gia đình

Nhằm đảm bảo những điều kiện sống, học tập, phát triển tốt nhất, bên cạnh các quyền thì trẻ em cũng có những bổn phận của mình. Theo quy định của Luật trẻ em năm 2016, Trẻ em có những bổn phận sau với gia đình: 

Để được hỗ trợ trong việc hiểu và thực hiện quyền, nghĩa vụ của trẻ em, chúng ta hãy ghi nhớ các địa chỉ sau:

  • Tổng đài Quốc gia bảo vệ trẻ em 111 - tổng đài hoạt động 24/7, hoàn toàn miễn phí.
  • Đường dây nóng: Cảnh sát 113.
  • Trung tâm Công tác xã hội trẻ em các tỉnh / thành phố.
  • Phòng trẻ em Trực thuộc các Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tình / thành phố.
  • Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các quận/huyện.
  • Công an các tỉnh địa phương gần nhất.
  • Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam