• 111
  • lang
  • lang

Hỗ trợ trẻ từ 3-7 tuổi thoát khỏi cái bẫy dụ dỗ trực tuyến.

13/01/2021

Internet là nơi có rất nhiều nguồn tài nguyên thông tin, nhưng đồng thời internet cũng là nơi mà những kẻ xấu nhắm đến trẻ em. Khi trẻ em có khả năng truy cập internet thông qua các thiết bị thông minh, mạng xã hội và trò chơi trực tuyến, trẻ em càng dễ có nguy cơ bị tổn thương. Do đó, ngày càng nhiều loại tội phạm lợi dụng internet để dụ dỗ và lạm dụng tình dục trẻ em.

9 cách giúp trẻ xây dựng lòng tự tôn lành mạnh (Phần 2)

11/01/2021

Xây dựng được lòng tự tôn lành mạnh, tích cực cũng là một cách duy trì sức khoẻ tinh thần tốt. Việc trẻ thường xuyên được trau dồi sự tự tin sẽ hỗ trợ cho các hành vi giao tiếp xã hội và có tác dụng như một lá chắn trước những tình huống tiêu cực.

9 cách giúp trẻ xây dựng lòng tự tôn lành mạnh (Phần 1)

11/01/2021

Lòng tự tôn lành mạnh là một trong những yếu tố thiết yếu để con trẻ phát triển được sức khoẻ tinh thần hiệu quả. Những mối quan hệ bạn bè, hành vi và cảm xúc đều có vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ có nền tảng để giải quyết những bất đồng, khó khăn và thách thức ở tương lai.