• 111
  • lang
  • lang

Gia đình toàn mỹ (Phần 4)

18/05/2021

Gia đình toàn mỹ là mô hình được triển khai bởi Tổ chức World VIsion (Tầm nhìn Thế giới) nhằm trang bị cho các gia đình/người chăm sóc trẻ các kiến thức để hiểu được tầm quan trọng và các kỹ năng để có thể tạo ra một môi trường an toàn, yêu thương và hạnh phúc cho con trẻ.

Hỗ trợ, bảo vệ trẻ em khi cách ly tại gia đình

12/05/2021

Bộ Y tế đề nghị các địa phương cần phải phân loại hai nhóm trẻ để thực hiện cách ly. Nhóm trẻ dưới 5 tuổi có thể thực hiện cách ly tại nhà nghiêm ngặt do chính quyền địa phương chịu trách nhiệm và có điều kiện đi kèm.

Gia đình toàn mỹ: chỗ dựa vững chắc cho trẻ (Phần 3)

09/05/2021

Với mong muốn mang đến những trải nghiệm tích cực với những mối quan hệ đầy tình yêu thương, hướng tới cải thiện đời sống an sinh và bảo vệ trẻ em, giúp trẻ sống trong môi trường an toàn, lành mạnh, dù đó là gia đình khiếm khuyết, World Vision Việt Nam đã triển khai dự án “Gia đình Toàn mỹ” từ 2016.