• 111
  • lang
  • lang

10 sự thật về mua bán người mà bạn cần biết (phần 2)

15/09/2020

Cùng tiếp tục tìm hiểu phần 2 của "10 sự thật về mua bán người mà bạn cần biết" được thực hiện bởi Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision). Đây là kết quả của nỗ lực vạch trần sự tàn ác trong mỗi bước mua bán người mà ngành công nghiệp bẩn này đang che giấu.

Kỷ luật tích cực trong gia đình: những điều cha mẹ cần lưu ý

15/09/2020

KLTC là những cách thức có thể kết hợp/ thay thế với phương pháp giáo dục con trẻ truyền thống nhằm thay đổi, điều chỉnh hành vi có vấn đề của trẻ bằng phương pháp tích cực hơn, cho cả tinh thần và thân thể. Đây được xem là một trong những cách hiệu quả, văn minh có sự cân bằng giữa tình yêu thương và cứng rắn khi dạy cho con trẻ về những bài học trong cuộc sống.