• 111
  • lang
  • lang

8 câu hỏi có thể khiến trẻ tự giác nhận lỗi.

19/09/2020

Khả năng nhận biết và giải quyết vấn đề, mới là vốn sống quý giá và quan trọng nhất cho phát triển sau này của trẻ! Khi trẻ phạm sai lầm, cha mẹ hãy thử đặt cho trẻ tám câu hỏi này, thực hành một vài lần, trẻ sẽ có khả năng tự giải quyết những vấn đề riêng của chính trẻ.

Một số văn bản pháp quy liên quan trực tiếp và đảm bảo quyền lợi cho trẻ em Rối loạn phổ tự kỉ.

18/09/2020

Tư vấn chính sách là việc cung cấp cho gia đình những thông tin về các văn bản pháp quy, trong đó quy định những hỗ trợ của nhà nước giành cho trẻ cùng với những hướng dẫn hoàn thành thủ tục để trẻ có thể nhận được sự hỗ trợ đó. Một số văn bản pháp quy liên quan trực tiếp và đảm bảo quyền lợi cho trẻ em Rối loạn phổ tự kỉ...

Giúp trẻ an toàn trước bạo lực mạng

18/09/2020

Bất cứ độ tuổi nào cũng có thể bị tổn thương bởi bạo lực mạng, nhưng độ tuổi vị thành niên và thanh niên thường là những nạn nhân phổ biến. Bạo lực mạng là một vấn đề nan giải đang diễn ra trong nhiều trường học vì tính ẩn danh của người dùng, đây là một điểm thuận lợi cho những kẻ bắt nạt trên mạng.