• 111
  • lang
  • lang

10 sự thật về mua bán người mà bạn cần biết (phần 1)

08/09/2020

Cùng tìm hiểu "10 sự thật về mua bán người mà bạn cần biết" được thực hiện bởi Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision). Đây là kết quả của nỗ lực vạch trần sự tàn ác trong mỗi bước mua bán người mà ngành công nghiệp bẩn này đang che giấu.

Điểm lại 5 bước di cư an toàn cùng trang Nghĩ Trước Bước Sau

07/09/2020

Nhiều góc nhìn và kiến thức hữu ích dành cho người Việt khi tìm việc làm tại nước ngoài trở nên dễ dàng và bài bản được cung cấp thông qua trang Facebook Nghĩ trước bước sau, trong đó có 5 bước để đảm bảo quá trình di cư lao động đuợc an toàn.

Kỷ luật tích cực trong nhà trường là yếu tố quan trọng chống lại bạo lực học đường

04/09/2020

Trừng phạt thân thể và những hình thức kỷ luật khác như xâm hại bằng lời nói vẫn là một trải nghiệm thường xuyên ở trường học đối với nhiều trẻ em ở Việt Nam. Song, bên cạnh đó, kỷ luật tích cực (KLTC) đã được Bộ Giáo dục và các tổ chức như UNICEF, Tầm nhìn Thế Giới Việt Nam nhấn mạnh áp dụng trong trường lớp nhưng chưa đạt được hiệu quả như mong muốn.