• 111
  • lang
  • lang

Một số biện pháp, nguyên tắc tiếp cận và hỗ trợ tâm lý khi trẻ bị bóc lột tình dục qua môi trường mạng.

18/03/2021

Thuật ngữ bóc lột tình dục trẻ em qua môi trường mạng được hiểu là bao gồm tất cả các hành vi mang tính chất khai thác tình dục đối với một đứa trẻ ở bất cứ thời điểm nào có liên quan đến môi trường trực tuyến. Dưới đây là một số biện pháp và nguyên tắc tiếp cận và hỗ trợ tâm lý khi trẻ bị bóc lột tình dục qua môi trường mạng: 

Khó khăn tâm lý của trẻ khi bị bóc lột tình dục trực tuyến.

18/03/2021

Một số trẻ bị bóc lột tình dục có thể có hiệu ứng người ngủ (sleeper effects), tức là ngay sau khi bị bóc lột tình dục, trẻ không có biểu hiện rối loạn gì. Nhiều năm sau đó những biểu hiện này mới bộc phát trầm trọng. Mặc dù chưa có sự giải thích rõ ràng nhưng những trẻ em bị bóc lột tình dục sau này lại có nguy cơ cao bị hiếp dâmhoặc bị ngược đãi về mặt cơ thể.

Xã hội chung tay phòng ngừa bóc lột tình dục trẻ em qua môi trường mạng.

18/03/2021

Thực tế là việc bóc lột tình dục trẻ em rất phức tạp và hiếm khi xuất hiện độc lập. Bóc lột tình dục trẻ em có thể được liên kết với các tội phạm khác. Bao gồm: Buôn bán trẻ em; Xâm hại trẻ em Bạo lực tình dục trong gia đình; Mại dâm; Các tội liên quan đến ma túy; Hoạt động liên quan đến băng đảng; Các tội liên quan đến nhập cư;