• 111
  • lang
  • lang

Tạo dựng một thế giới trực tuyến an toàn cho trẻ em

08/02/2023

Với chủ đề "Bạn có muốn nói về điều đó không? Hãy cùng trò chuyện về cuộc sống trực tuyến nhé" (Want to talk about it? Making space for conversations about life online), Ngày An toàn Internet 2023 (ngày 7/2) truyền cảm hứng cho một cuộc đối thoại về việc sử dụng công nghệ một cách có trách nhiệm, nghiêm túc và sáng tạo hơn - đặc biệt giữa cha mẹ và con cái - để cùng duy trì một thế giới trực tuyến an toàn hơn.