• 111
  • lang
  • lang

Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại.

01/04/2021

Trẻ em là những người dưới 16 tuổi, rất non nớt, chưa đủ sức khỏe cũng như khả năng tự bảo vệ, ứng phó trước sự xâm hại. Khi bị xâm hại, các em thường không dám tố giác kẻ phạm tội vì bị đe dọa, sợ bị mắng, nên một mình cam chịu tổn thương.

Phải làm gì khi trẻ nói "không" với bất kì điều gì bạn nói?

31/03/2021

Trong khoảng từ 1,5 đến 2,5 tuổi, bé bắt đầu muốn tự mình quyết định mọi thứ. Bằng việc nói “Không” bé đang thể hiện cho bạn thấy rằng bé đang học cách tự mình suy nghĩ. Khi bé nói “Không”, bé không hề có ý định chống lại bạn hoặc cố làm bạn tức giận.

Trẻ ăn vạ và cách xử lí khi trẻ ăn vạ.

31/03/2021

“Nếu bé tức giận hoặc không có được thứ mình muốn, bé sẽ ăn vạ.” Ăn vạ là cách để trẻ xả sự tức giận. Ăn vạ thường bắt đầu khi trẻ khoảng 18 tháng tuổi, độ tuổi mà trẻ bắt đầu hoạt động và nói nhiều hơn. Khi ăn vạ, trẻ có thể đấm đá, gào thét, lăn lộn hoặc đập phá cái gì đó.