• 111
  • lang
  • lang

Chiến dịch gây quỹ “Đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật"

16/05/2023

Chiến dịch quyên góp gây quỹ “Đồng hành cùng trẻ em nghèo, khuyết tật" được triển khai nhằm vận động nhân dân cả nước chung tay ủng hộ nguồn lực để hỗ trợ lương thực, thực phẩm, phương tiện đi lại, bếp ăn, công trình vệ sinh nước sạch cho trẻ em nghèo, khuyết tật, mồ côi, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, trẻ em vùng đặc biệt khó khăn, góp phần cải thiện dinh dưỡng, điều kiện sống cho các em.

Các câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 0-28 ngày tuổi

14/05/2023

Bộ câu hỏi sàng lọc rối loạn phát triển ở trẻ 0-28 ngày tuổi (Dùng cho trẻ 0 tháng đến dưới 3 tháng tuổi) nằm trong BỘ CÂU HỎI ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN THEO TUỔI -ASQ  được nhóm tác giả chuyên ngành Phục hồi Nhi biên soạn cho phù hợp với điều kiện tại Việt Nam được Bộ Y tế thông qua