• 111
  • lang
  • lang

Không xem nhẹ rối loạn nhân cách ranh giới ở trẻ em

15/04/2024

Rối loạn nhân cách ranh giới là một rối loạn tâm thần thường gặp ở trẻ em tuổi mới lớn. Tuy nhiên, bệnh ít được quan tâm nên hậu quả để lại khá nặng nề, ảnh hưởng đến nhân cách, nhận thức, thái độ với cuộc sống xã hội của trẻ.