• 111
  • lang
  • lang

Bạo lực gia đình, xâm hại thể chất, xâm hại tinh thần trẻ em là gì?

11/05/2021

Bạo lực gia đình là một hình thức xâm hại xảy ra trong gia đình hoặc trong một mối quan hệ gần gũi. Có nhiều lý do dẫn đến bạo lực gia đình, nhưng cho dù vì lý do gì đi nữa thì bạo lực gia đình cũng không nên được che giấu. Xâm hại trẻ em xảy ra khi ai đó cố ý làm tổn hại đến trẻ nhỏ. Cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ không bảo vệ trẻ hoặc bỏ bê sao nhãng trẻ cũng là một hình thức xâm hại

Khó khăn trong quá trình hỗ trợ, can thiệp năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021 của Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111.

23/04/2021

Dịch bệnh Covid-19 kéo dài dẫn đến một số vụ việc kết nối, can thiệp cho trẻ em liên quan tới trường học bị chậm trễ. Việc xác minh, tiếp xúc với trẻ em và gia đình gặp khó khăn hay việc trẻ em cần di chuyển để được thăm khám, đánh giá về tâm lý bị trì hoãn.

Số lượng cuộc gọi và chi tiết các cuộc gọi năm 2020 của Tổng đài quốc gia bảo vệ trẻ em 111 trong năm 2020.

23/04/2021

Năm 2020 Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 687.750 cuộc gọi, tăng 180.793 cuộc so với năm 2019. Số cuộc gọi đến Tổng đài tăng đột biến trong 3 tháng (tháng 5-6-7) khi Tổng đài thực hiện Quyết định số 474/QĐ-LĐTBXH ngày 29/4/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận cuộc gọi giải đáp thông tin thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Những vấn đề nổi bật về trẻ em được tiếp nhận qua Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 trong năm 2020.

22/04/2021

Cuộc gọi của phụ huynh và trẻ em liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng tăng lên so với cùng kỳ các năm trước. Phụ huynh và trẻ em mong muốn được Tổng đài hướng dẫn cách bảo vệ an toàn cho trẻ em khi tham gia môi trường mạng và cách giải quyết khi trẻ em bị XHTD, bắt nạt, nói xấu, xúc phạm trên mạng.