• 111
  • lang
  • lang

QUY TRÌNH TIẾP NHẬN VÀ XỬ LÝ CUỘC GỌI CỦA TỔNG ĐÀI QUỐC GIA BẢO VỆ TRẺ EM 111

25/04/2020

Quy trình tiếp nhận và xử lí cuộc gọi của Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111 bao gồm 6 bước: (1) Tiếp nhận thông tin, (2) đánh giá ban đầu mức độ tổn hại, (3) xác định nhu cầu hỗ trợ can thiệp, (4) xây dựng kế hoạch hỗ trợ, can thiệp và cung cấp dịch vụ, (5) Tiến hành thực hiện kế hoạch hỗ trợ, can thiệp, (6) Rà soát, đánh giá sau hỗ trợ, can thiệp.

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG ĐÀI QUỐC GIA BẢO VỆ TRẺ EM 111 NĂM 2019

11/05/2020

Từ ngày 01/01/2019-31/12/2019, Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em 111 đã tiếp nhận 506.957 cuộc gọi, tư vấn 32.078 ca, tăng 4.671 ca so với năm 2018. Trung tâm vùng của Tổng đài 111: vùng Đông Nam Bộ - Đồng bằng Sông Cửu Long tại An Giang và Nam Trung Bộ - Tây Nguyên tại Đà Nẵng hoạt động tốt