• 111
  • lang
  • lang

Thách thức của lao động di cư trong giai đoạn COVID-19

15/01/2021

Đại dịch COVID-19 ảnh hưởng đến và bị ảnh hưởng bởi sự dịch chuyển của con người. Điều này cũng đồng thời ảnh hưởng đến mục tiêu phát triển bền vững của không chỉ các quốc gia, mà còn của nhiều cộng đồng sinh sống ở khắp nơi.

Nâng cao nhận thức về hậu di cư cho người lao động và cộng đồng (Phần 3)

14/01/2021

Trong nhiều năm qua, các cơ quan chức năng và một số địa phương đã cho thấy những nỗ lực trong việc giới thiệu và tạo việc làm cho NLĐ sau khi về nước, như tổ chức hội chợ việc làm và sàn giao dịch việc làm cho NLĐ trở về từ Hàn Quốc, sự kiện do Bộ LĐTB&XH Việt Nam phối hợp với Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Hàn tổ chức ở một số địa bàn trọng điểm cùng với việc triển khai chương trình hỗ trợ bổ túc tiếng Hàn và dạy nghề ngắn hạn miễn phí để NLĐ tìm việc làm mới.

Nâng cao nhận thức về hậu di cư cho người lao động và cộng đồng (Phần 2)

08/01/2021

Theo một số nghiên cứu chính thống về tình hình NLĐ đi làm việc ở nước ngoài trở về,hoạt động đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã mang lại hiệu quả kinh tế cho hầu hết NLĐ trở về. Tuy nhiên khi trở về quê hương, NLĐ vẫn có nguy cơ gặp phải một số khó khăn khi cố gắng tái hoà nhập.