• 111
  • lang
  • lang

Khuyến cáo lao động về các chiêu lừa đảo đi làm việc ở nước ngoài.

29/03/2022

Gần đây, với việc một số thị trường lao động nước ngoài mở cửa có tuyển lao động Việt Nam nên đã xuất hiện tình trạng, nhiều người lao động mong muốn đi làm việc ở nước ngoài bị rơi vào “bẫy” lừa đảo. Để ngăn ngừa tình trạng trên, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã khuyến cáo người lao động nên tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi quyết định đi làm việc ở ngoài.

Một số lý do khiến người lao động di cư trở nên dễ bị tổn thương (Phần 1)

06/09/2021

Lao động di cư là một trong những nhóm người yếu thế có nguy cơ dễ bị tổn thương, đặc biệt là khi các trường hợp khẩn cấp như thiên tai, đại dịch xảy ra. Nhiều yếu tố có thể gây tổn thương cho người lao động di cư, khiến họ bất lực khi tìm kiếm sự trợ giúp và để tiếng nói được lắng nghe.

An sinh xã hội cho lao động di cư - người lao động yếu thế

06/09/2021

Lao động di cư Việt Nam đóng góp một phần không nhỏ vào đời sống, nền kinh tế và sự phát triển của đất nước thông qua kiều hối và các kỹ năng. COVID-19 không được coi là lý do để chúng ta lơ là trong cam kết bảo vệ quyền của người lao động di cư bất kể tình trạng pháp lý của họ là gì.