• 111
  • lang
  • lang

Khuyến cáo lao động về các chiêu lừa đảo đi làm việc ở nước ngoài.

29/03/2022

Gần đây, với việc một số thị trường lao động nước ngoài mở cửa có tuyển lao động Việt Nam nên đã xuất hiện tình trạng, nhiều người lao động mong muốn đi làm việc ở nước ngoài bị rơi vào “bẫy” lừa đảo. Để ngăn ngừa tình trạng trên, Cục Quản lý lao động ngoài nước đã khuyến cáo người lao động nên tìm hiểu kỹ các thông tin trước khi quyết định đi làm việc ở ngoài.