• 111
  • lang
  • lang

Mẹo: Hợp pháp giấy tờ - Di cư an toàn

14/11/2020

Hợp pháp hoá giấy tờ cũng là một trong những bước không thể thiếu trong quá trình chuẩn bị cho hành trình di cư lao động đến bất kỳ đất nước nào, dành cho người lao động Việt Nam.

Giải mã những lời hứa hẹn không rõ ràng với người di cư lao động (Phần 2)

14/11/2020

Làm thế nào để lòng không ngả nghiêng trước quá nhiều thông tin trên mạng? Làm thế nào có thể "vững như kiềng ba chân" trước những lời mật ngọt dụ dỗ? Cách tốt nhất là trang bị cho bản thân những thông tin chính xác và cập nhật nhất. Hãy để trang Nghĩ trước Bước sau đồng hành cùng bạn để chuẩn bị cho cuộc hành trình phía trước! Mời đọc phần 2

Giải mã những lời hứa hẹn không rõ ràng với người di cư lao động (Phần 1)

13/11/2020

Làm thế nào để lòng không ngả nghiêng trước quá nhiều thông tin trên mạng? Làm thế nào có thể "vững như kiềng ba chân" trước những lời mật ngọt dụ dỗ? Cách tốt nhất là trang bị cho bản thân những thông tin chính xác và cập nhật nhất. Hãy để trang Nghĩ trước Bước sau đồng hành cùng bạn để chuẩn bị cho cuộc hành trình phía trước!

Mẹo: Kế hoạch lập sẵn - Di cư an toàn

28/10/2020

Tiếp nối phần giới thiệu chung 5 bước về di cư an toàn của trang Nghĩ Trước Bước Sau, nay mỗi bước sẽ được giới thiệu chi tiết hơn. Dưới đây là một số lời khuyên về mẹo: Kế hoạch lập sẵn