• 111
  • lang
  • lang

Một số quyền quan trọng của trẻ em và người lớn khi tham gia di cư tại Vương quốc Anh

27/07/2021

Người di cư, trẻ em tham gia di cư hoặc nạn nhân của mua bán người đều có những quyền lợi được bảo vệ và tôn trọng tại Vương quốc Anh. Để có một góc nhìn cụ thể hơn, và truyền tải thông điệp uyển chuyển hơn, tổ chức ECPAT UK đã phối hợp với World Vision Việt Nam ra mắt bộ sản phẩm truyền thông dành riêng cho đối tượng trẻ em cũng như người trưởng thành khi tham gia di cư đến Vương quốc Anh.

Hướng nghiệp cho thanh thiếu niên: một trong những giải pháp lâu dài giúp hạn chế mua bán người

27/07/2021

Thanh thiếu niên là lực lượng lao động tương lai của đất nước. Mỗi thế hệ sẽ có những trải nghiệm khác nhau, tuy nhiên, chúng ta đều hi vọng các bạn trẻ học được các kỹ năng cần thiết, nhận được sự giáo dục phù hợp với bản thân để có thể đưa ra các quyết định về việc làm an toàn trong tương lai.