• 111
  • lang
  • lang

Báo cáo Hoạt động 6 tháng đầu năm 2021 của Đường dây nóng phòng chống mua bán người 111.

01/08/2021

Số liệu 6 tháng đầu năm 2021, Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người tiếp nhận 1.020 cuộc gọi, giảm 266 cuộc so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó, có 854 cuộc gọi cung cấp thông tin chung về hoạt động của đường dây nóng và phòng chống mua bán người, 147 cuộc gọi tư vấn về tâm lý, chính sách, các dịch vụ và hỗ trợ nạn nhân, 19 ca chuyển tuyến giải cứu và hỗ trợ nạn nhân.

Những sự thật không phải ai cũng biết về mua bán người (Phần 2)

30/07/2021

Tại sao những hiểu lầm về mua bán người lại có thể trở thành những nguy cơ tiềm tàng trong việc phòng chống mua bán người? Bởi vì khi càng nhiều người tin vào những nhận định sai lầm, càng làm cho lỗ hổng về kiến thức phòng tránh mua bán người trở nên to lớn.