• 111
  • lang
  • lang

Bảo vệ nạn nhân của mua bán người là giúp nạn nhân bảo vệ quyền con người (Phần 1)

07/12/2020

Nạn nhân của mua bán người đã và đang bị tước đi rất nhiều quyền cơ bản của một con người, bị vi phạm nhân quyền nghiêm trọng bởi các nhóm tội phạm xuyên quốc gia. Các Chính Phủ cũng như tổ chức tại nhiều quốc gia có bổn phận bảo vệ nạn nhân ngay từ giai đoạn tiếp xúc đầu tiên cho đến khi nạn nhân có thể độc lập ở mức độ nhất định về mặt kinh tế xã hội.

Tìm hiểu về di cư

02/12/2020

Công cuộc di cư là một trong những hoạt động phổ biến đối với sự thay đổi của dân số. Khác với những sự kiện sinh ra hoặc chết đi nhằm xác định sự tồn tại của một cá nhân, việc di dân là chuỗi sự kiện diễn ra liên tục, liên tiếp và không ngừng.

5 câu hỏi về tài chính mà người lao động di cư cần chú ý

02/12/2020

Chi phí để người lao động có thể thực hiện được hành trình di cư lao động chính thống là một trong những băn khoăn lớn của người lao động. Bên cạnh đó, phần lương nhận được từ công việc tại nước ngoài và cách quản lý chúng cũng là những yếu tố quyết định, cần thiết để người lao động cân nhắc những sự lựa chọn trước mắt.

Tìm kiếm sự hỗ trợ cho lao động di cư tại nước ngoài

30/11/2020

Khi đi làm ở bất cứ đâu, dù ở Việt Nam hay nước ngoài, người lao động đều có nguy cơ gặp phải một số khó khăn. Thông tấn xã Việt Nam giới thiệu 1 trung tâm thông tin đáng tin cậy cho người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc.