• 111
  • lang
  • lang

Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người 30/7

27/07/2020

“Ngày toàn dân phòng, chống mua bán người” 30/7 có sự tham gia của rất nhiều cơ quan liên ngành ở khắp các tỉnh thành trên cả nước, là thành quả của sự nỗ lực không ngừng, đồng hành của chính phủ Việt Nam cùng với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống mua bán người sau những năm vừa qua.