• 111
  • lang
  • lang

Tìm hiểu ngày quốc tế lao động 1/5

27/04/2021

Hàng năm, người lao động trên toàn thế giới lại cùng nhau kỷ niệm ngày Quốc tế Lao động 1/5. Đây là 1 thời điểm lịch sử mang ý nghĩa trọng đại ở Việt Nam và thế giới.

Tình hình di cư quốc tế

27/04/2021

Theo số liệu từ Tổ chức di cư quốc tế, trong năm 2017 toàn cầu có khoảng 285 triệu người di cư, trong đó chiếm khoảng 59% là lao động di cư quốc tế.

Nội dung cuộc gọi năm 2020 của Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người 111.

22/04/2021

Trong năm 2020, Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người 111 tiếp nhận 2.388 cuộc gọi cung cấp thông tin chiếm 84,5% trong tổng cuộc gọi đến. Trong đó 94,3% là cuộc gọi cung cấp thông tin về chức năng hoạt động, các dịch vụ cuả Đường dây nóng. Còn lại là các cuộc gọi cung cấp thông tin về tình hình mua bán người tại Việt Nam và các vấn đề khác như di cư, xuất khẩu lao động hoặc việc làm.