• 111
  • lang
  • lang

Nâng cao nhận thức về hậu di cư cho người lao động và cộng đồng (Phần 2)

08/01/2021

Theo một số nghiên cứu chính thống về tình hình NLĐ đi làm việc ở nước ngoài trở về,hoạt động đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài đã mang lại hiệu quả kinh tế cho hầu hết NLĐ trở về. Tuy nhiên khi trở về quê hương, NLĐ vẫn có nguy cơ gặp phải một số khó khăn khi cố gắng tái hoà nhập.

Công nghệ: một cú thúc có thể thay đổi hệ thống di cư quốc tế

30/12/2020

Di cư gắn liền với sự đổi mới và công nghệ, và đã có những công tác phân tích hỗ trợ về cách hoạt động của hệ thống di cư quốc tế hỗ trợ phần chuyển giao công nghệ, kiến thức, thường tồn tại song song với những xu hướng đầu tư, trao đổi kinh tế hàng hoá suốt chiều dài lịch sử giữa các quốc gia.

Hoạt động của đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người 111 từ tháng 1-9/2020.

24/12/2020

9 tháng đầu năm 2020, Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người tiếp nhận 2.135 cuộc gọi, tăng 527 cuộc so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, có 1.803 cuộc gọi cung cấp thông tin chung về hoạt động của đường dây nóng và phòng chống mua bán người, 285 cuộc gọi tư vấn về tâm lý, chính sách, các dịch vụ và hỗ trợ nạn nhân, 47 ca chuyển tuyến giải cứu và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người.