• 111
  • lang
  • lang

Mối liên hệ giữa Di cư và Khủng hoảng (Phần 2)

22/12/2020

Người di cư có thể gặp nhiều khó khăn trong khi cố gắng tiếp cận với những biện pháp bảo vệ, hỗ trợ, đặc biệt là những đối tượng không có nhiều mối quan hệ xã hội. Tuỳ vào hoàn cảnh và nhiều yếu tố khác (giới tính, tuổi tác, chủng tộc và sắc tộc, xu hướng giới tính hoặc tình trạng khuyết tật), có thể quyết định mức độ bị tổn thương và khả năng đối mặt với khủng hoảng.

Mối liên hệ giữa Di cư và Khủng hoảng (Phần 1)

21/12/2020

Cộng đồng quốc tế đang lo ngại về những trường hợp khi người dân quyết định rời khỏi quê hương nhưng sau đó lại bị vướng vào những khủng hoảng đe doạ đến sự an toàn và khả năng phát triển của nhóm người này.

Ngày Quốc tế Người di cư 18.12

17/12/2020

Khi nhiều nước trên thế giới cùng kỷ niệm ngày Quốc tế Người di cư trong năm nay, năm 2020, chúng ta cùng nhìn lại những câu chuyện về sự kết nối trong cộng đồng, xã hội, một sự kết nối đa dạng và độc đáo khi khoảng hơn 272 triệu người di cư ở khắp nơi đang có sự khởi đầu mới, xây dựng những nhóm cộng đồng mới.

Tại sao nên kỷ niệm ngày Quốc tế Người di cư?

16/12/2020

Rất nhiều người di cư, nhập cư đã có những đóng góp tích cực cho kinh tế, văn hoá, xã hội của các quốc gia họ rời đi hoặc quốc gia mà họ dừng chân. Tuy nhiên trong nhiều vòng thảo luận, quan điểm này chưa được trình bày hoặc hiểu một cách đúng đắn.

Những con số ấn tượng về di cư quốc tế

14/12/2020

Nhiều chính phủ và tổ chức thừa nhận rằng quy mô và tốc độ của di cư quốc tế ngày càng khó dự đoán chính xác do bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố mang tính thời sự