• 111
  • lang
  • lang

Tương lai không chắc chắn đối với người lao động di cư hậu COVID-19

23/09/2020

Đại dịch COVID-19 phần lớn khiến việc di cư bị đóng băng. Tuy nhiên, liệu việc di cư có phục hồi một khi cuộc khủng hoảng hiện tại kết thúc? Trong một cuộc phỏng vấn với Tờ UN News, một quan chức cấp cao của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) giải thích lý do tại sao việc trở lại “bình thường” là khó xảy ra, và những người di cư có thể sẽ phải đối mặt với một thị trường việc làm rất khác.

Hoạt động thành lập nhóm tự lực hỗ trợ người bị mua bán trở về tại các địa phương

23/09/2020

Nhằm tích cực chấm dứt thực trạng mua bán người ngày càng phức tạp bằng một phương pháp toàn diện, tổ chức Tầm Nhìn Thế Giới Việt Nam (World Vision Vietnam) đã thực hiện Chương trình Chấm dứt Mua bán người (ETIP), thông qua các hoạt động của các nhóm tự lực cộng đồng tại nhiều địa phương trong Dự án Bảo vệ nạn nhân.

10 sự thật về mua bán người mà bạn cần biết (phần 2)

15/09/2020

Cùng tiếp tục tìm hiểu phần 2 của "10 sự thật về mua bán người mà bạn cần biết" được thực hiện bởi Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision). Đây là kết quả của nỗ lực vạch trần sự tàn ác trong mỗi bước mua bán người mà ngành công nghiệp bẩn này đang che giấu.

10 sự thật về mua bán người mà bạn cần biết (phần 1)

08/09/2020

Cùng tìm hiểu "10 sự thật về mua bán người mà bạn cần biết" được thực hiện bởi Tổ chức Tầm nhìn Thế giới (World Vision). Đây là kết quả của nỗ lực vạch trần sự tàn ác trong mỗi bước mua bán người mà ngành công nghiệp bẩn này đang che giấu.