• 111
  • lang
  • lang

Hỏi đáp chung về mua bán người và các hình thức phòng chống (Phần 2)

Câu hỏi 6. Cá nhân tham gia phòng ngừa mua bán người như thế nào?

Zalo

 

Câu hỏi 7. Vai trò của gia đình trong việc tham gia phòng ngừa mua bán người?

Zalo

 

Câu hỏi 8. Nhà trường và các cơ sở giáo dục, đào tạo tham gia phòng ngừa mua bán người như thế nào?

Zalo

NGOÀI RA: các tổ chức, cơ sở hoạt động kinh doanh, dịch vụ; các cơ quan thông tin đại chúng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên của Mặt trận; Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam… và các cơ quan chức năng khác đều có nhiệm vụ, trách nhiệm tích cực tham gia phòng ngừa mua bán người: tuyên truyền về phòng chống MBN, tự kiểm tra, thanh tra, chủ động thực hiện nghiêm ngặt các quy định theo luật PCMBN và các điều luật quốc tế mà Việt Nam có tham gia, là thành viên.

 

Câu hỏi 9: Những nội dung nào cần được thông tin, tuyên truyền, giáo dục?

Zalo

 

Câu hỏi 10: Những đối tượng nào cần được chú trọng trong việc thông tin, tuyên truyền, giáo dục?

Zalo

 

Câu hỏi 11: Nội dung tư vấn về phòng ngừa mua bán người được quy định như thế nào?

Zalo

 

------------

Nguồn tham khảo:

http://cdivietnam.org/wp-content/uploads/2017/01/Tai-lieu-hoi-dap-6-1-.pdf

------------

Ra nước ngoài làm việc luôn là một quyết định lớn và cần được chuẩn bị thấu đáo, cẩn trọng. Dự án “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” (TMSV) - Dự án được tài trợ bởi Bộ Nội vụ, Vương quốc Anh - thông qua trang thông tin "Nghĩ trước bước sau”, trang Facebook và Kênh Zalo của Tổng đài 111 cung cấp cho bạn thông tin để tìm hiểu thật kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Xem các tập phim của series “Nghĩ trước bước sau” và cập nhật các bài viết trên các kênh truyền thông của Tổng đài 111 nằm trong chiến dịch “Đấu tranh chống mua bán người và nô lệ thời hiện đại” để cập nhật kiến thức, theo dõi tin tức chính thống về lao động và việc làm ở nước ngoài, đặc biệt là tại Anh cho người Việt Nam.  
Facebook Nghĩ trước bước sau: https://www.facebook.com/nghitruocbuocsau
Xem phim Nghĩ trước bước sau: https://www.shorturl.at/bJOVW
Tổng đài quốc gia 111: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
Tài khoản Zalo chính thức của Tổng Đài 111 https://zalo.me/1249273939821550616