• 111
  • lang
  • lang

Số liệu hoạt động năm 2020 của Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người 111.

21/04/2021

Năm 2020, Đường dây nóng tư vấn và hỗ trợ nạn nhân mua bán người 111 tiếp nhận 2.826 cuộc gọi, tăng 306 cuộc so với năm 2019. Trong đó, có 2.388 cuộc gọi cung cấp thông tin chung về hoạt động của đường dây nóng và phòng chống mua bán người, 379 cuộc gọi tư vấn về tâm lý, chính sách, các dịch vụ và hỗ trợ nạn nhân, 59 ca chuyển tuyến giải cứu và hỗ trợ nạn nhân của mua bán người. Cuộc gọi tăng do việc đẩy mạnh các hoạt động truyền thông tại cộng đồng và Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với Bộ Thông tin Truyền thông gửi tin nhắn tới các thuê bao di động tuyên truyền về Đường dây nóng 111 đến người dân.