• 111
  • lang
  • lang

Những số điện thoại khẩn cấp giành cho người lao động ngoài nước.

Hãy gọi tới số điện thoại khẩn cấp. Tốt nhất là sử dụng điện thoại cố định để gọi, vì khi đó người tiếp nhận cuộc gọi có thể xác định được vị trí mà bạn đang có mặt. 

----

Nguồn tham khảo: Sổ tay Di cư an toàn - Tổ chức World Vision

----------

Nếu phát hiện hoặc chứng kiến hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em hoặc lao động trẻ em, xin đừng thờ ơ. Bạn hãy:
- Gọi đến Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ em 111
- Báo cáo qua Ứng dụng Tổng đài 111
- Liên hệ các tài khoản chính thức của Tổng đài 111:
+ Facebook Tổng đài Quốc gia Bảo vệ Trẻ Em: https://www.facebook.com/tongdaiquocgiabvte
+ Zalo Tổng đài 111 https://zalo.me/1249273939821550616
+ Website Tổng đài 111: Tongdai111.vn