• 111
  • lang
  • lang

Trẻ sơ sinh có mẹ là F0 được hỗ trợ một triệu đồng

09/09/2021

Những em bé sinh từ 27/4 đến 31/12, có mẹ nhiễm Covid-19 sẽ được hỗ trợ một triệu đồng, theo quyết định của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội. Mức hỗ trợ 2 triệu đồng dành cho những em bé có cha, mẹ là F0 đã qua đời; các em hoàn cảnh khó khăn mồ côi do đại dịch. Nguồn kinh phí trích từ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Cách xác định mốc thời gian tính tuổi trẻ em để hưởng hỗ trợ COVID-19

26/08/2021

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thông tin về vấn đề cách xác định mốc thời gian tính tuổi trẻ em để hưởng hỗ trợ COVID-19 được xác định theo 2 phương án: Đối với trẻ em chưa đủ 6 tuổi được xác định tại thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, chấm dứt hợp đồng lao động. Đối với trẻ em dưới 16 tuổi được xác định tại thời điểm bắt đầu điều trị do nhiễm COVID-19 hoặc cách ly y tế.