• 111
  • lang
  • lang

Ứng dụng công nghệ giúp trẻ em trong học tập và giải trí

21/07/2024

Sự phát triển vượt bậc của các loại hình công nghệ thông tin đã mang đến cơ hội học tập và giải trí cho trẻ em ở mọi nơi, mọi lúc. Những ứng dụng này cũng giúp trẻ em tiếp cận, hòa nhập thế giới một cách chủ động và tự tin.

Dấu hiệu nghiệm game dễ trở thành bệnh tâm thần

21/07/2024

Người được xác định nghiện game hay mắc rối loạn chơi game khi có các dấu hiệu: khó điều khiển được bản thân khỏi game, coi trọng việc chơi game hơn tất cả những việc khác trong cuộc sống, mọi chế độ sinh hoạt bị đảo lộn.

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng - nhà lãnh đạo lỗi lạc, trọn đời vì nước, vì dân

21/07/2024

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, một trí tuệ lớn, tài năng lớn của cách mạng Việt Nam, nhà tư tưởng, nhà văn hóa, ngọn cờ lý luận của Đảng, người học trò xuất sắc không ngừng học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đã cống hiến trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta, sống trọn cuộc đời vì nước, vì dân.